Reklam

KMÜ'YE SÜPRİZ REKTÖR ADAYI

Prof. Dr. Namık Ak, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi rektörlüğüne aday oldu ve projelerini açıkladı.

KMÜ'YE SÜPRİZ REKTÖR ADAYI
03 Şubat 2021 - 16:31
Profesör Ak Yaptığı açıklamada; Rektör atama sürecinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesimiz ve Karaman  başta olmak üzere, tüm akademik camiamız, Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim dedi.
KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI PROF. DR. NAMIK AK’IN PROJELERİ:
1. Üniversite Akademik ve İdari Çalışanlarında Güven, Dayanışma, Birliği Tesis Etmek, Uygun Çalışma Ortamı, Laboratuvar, Ekipman Sağlamak; Ortak Hayat Alanları ve Sosyal Donatılar ve Tesislerle, Cazibe Merkezi Oluşturarak Karaman’da Oturmalarını Sağlamak
1.a.) Yönetim olarak adil, şeffaf, güvenilir, hesap verebilirlik, değer veren tarzı sergileyerek çalışanlarımıza güven vermek önceliğimiz.
1.b.) Çalışanlarımıza işini, araştırmasını rahat yapacak imkan ve ortamı oluşturmak hedeflerimizdendir.
1.c.) Çalışanlarımıza KMÜ Yerleşkesinin merkezi Karaman’da ikame etmelerini sağlayacak TOKİ aracılığıyla lojman veya sahip olacakları daire, küçük çocukları için kreş, sosyal tesis yapılmasını sağlamak.
1.d.) Gelecekte mevcut durumun artacağı öngörüsüyle, KYK’ya erkek ve kız yeni yurtların yapılacağı yer ve kapasite planlamalarını yapmak. Aynı şekilde öğrencilerimizin, özellikle ailesi yakın Konya ilimizin dışında bulunanların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını Karaman’da geçirebilecekleri kültür merkezi, kütüphane, sinema, tiyatro vb var olanları daha kapsamlı ve amaçlı hale getirmek, olmayanları yap(tır)mak. Karaman esnafının, öğrenci ihtiyaçlarını giderebileceği yerleri temiz, salgın, bulaşıcı hastalıklara karşı korunaklı, asri mekanlar yapmalarını ve hizmet etmelerini teşvik etmek.
1.e.) Üniversite ve bilimin evrenselliğinden hareketle, bilim, teknik, yenilik, buluş, araştırma, patent vs de “muhafazakar/konservatif” olmayıp, milli ve manevi değerlerde muhafazakar olup, uluslar arası arenada KMÜ, dünyada yeni, farklı, çağın şartlarına uygun, faydalı dersleri, programları açmak ve onların hocalarını yetiştirmek. Uluslar arası  farklı, günün koşullarına uygun sempozyumlar, kongreler yaparak, farklı kültürlerden, ülkelerden bilim insanlarını Karaman’a getirmek suretiyle KMÜ’yü dünyaya açılmasını sağlamak.
2.Üniversite-Tarım, Sanayi, Ticaret Paydaşlarıyla İşbirliği Yaparak Karaman’ın Kalkınmasına, Gelişmesinde Lokomotif ve Beyin Gücü Olmak 
a) Karaman’ın tarım şehri, havzası olmasından dolayı, özellikle köklü ve kadim elmayı doğal, ara  ve işlenmiş ürünler üretilmesine (meyve suyu, esansı, marmeratı, reçeli, şurubu, konsantresi vs) öncü olarak ihracat veya içpiyasada getirisini artırmada gerek Mühendislik, gerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerimiz vasıtasıyla akil ve danışmanlık, proje yöneticiliği yapmak. 
b) Mevcut Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile kurulmakta olan TEKNOKENT’in şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde faal hale getirmek. 
c) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), şehir ve sanayii temsil edecek şekilde komisyonlar kurulacak. Üniversitenin, şehrin ve bölgenin öncelikli alanları belirlenerek, bu alanlara yönelik projeler desteklenerek hayata geçirilecektir. 
d) KMÜ’nün gerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, gerek Mühendislik Fakültesi ve diğer konuya muhatap KMÜ Birimleri ile işyerleri, kamu kurumları, OSB, sanayi ve ticaret odaları (MÜSİAD vs.) ve Sivil Toplum Kurumları ile işbirliği ile Karaman ilinin, bölgenin, hatta Türkiye’nin acil, gerekli ihtiyaçlarını kısa ve uzun vadeli projelerde yer almasını, eşgüdümle işbirliğini aktif, canlı, sürekli ve sürdürülebilir yapmak.
e) Karaman’ın ve bölgenin ihtiyacı olan mühendis, doktor, ara eleman, tekniker vs.yetişmesinde mevcut Mühendislik ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültelerini, Yüksekokul veya MYO’ları faal, verimli,  ihtiyaca cevap verebilir kılmak. 
f) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üretilmesi ve Yaygınlaştırılması
Mevcut KMÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri ve diğer fakültelerin Biyoloji, Kimya vs bölümlerini de katarak, Karaman’ın yenilenebilir enerji kaynakları (yek) bakımından zengin güneş, rüzgar, su kaynaklarını merkezi ve yerel idareyle irtibatlı, işbirliği ve uygulamada bilgi ve deneyim aktarımında danışmanlık yapmak, fizibilite raporu ve master planları hazırlamada bizatihi işin içinde yer almasını sağlamak.
g) Deney Hayvanları araşırma Merkezini kurmak
3) İletişim Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
a) Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerini kapsayan İletişim Fakültesini açmada gayemiz, kadim ve köklü, muhteşem tarihi bulunan Karaman ilimizin dil, tarih, kültür zenginliğini sadece bölgesinde değil, Türkiye ve daha ilerisi dünya ölçeğinde tanıtımını sağlayacak genç, dinamik, üretken, ünlü, donanımı/müktesebatı derin ve güçlü elemanlar yetiştirmeye KMÜ olarak öncü ve kaynak olmasıdır. Karaman’ın tarihî değerleri tanıtan sinema ve çizgi filmini KMÜ ve sivil, uzman kişi veya ajanslarla birlikte, valilik, belediye işbirliğiyle hazırlamak elzemdir ve çok önemsiyoruz.
b) Mevcut Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu faal hale getirerek, kadim, köklü tarihi mirasa sahip Karaman şehrimizi turizm her çeşidinde, özellikle “İnanç Turizm” inde öne çıkarmak.
c) Karaman’daki üniversite-halk-kurumlarla sosyaliteyi, irtibatı güçlendirmek, tarihi görevimiz olan birlik, dayanışma, vakıf medeniyetini yeniden inşaa ve ihya etmek.
4) Karaman’da Küçük Psikolojik Rehberlik Danışma Büroları Açmak
Karaman’a insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunluluğundan dolayı kırsaldan, şehre zorunlu göçlerin olması nedeniyle toplum yapısında  medyaya yansıyan sosyal, ruhsal, kültürel ve hayat tarzı intibaksızlıklarından doğan şiddet, kavga, hoş olmayan, Karaman’ımıza şık düşmeyen vakalar ve ahlaki çöküntü vb sorunları çözmek adına, mevcut Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünün Anabilimdalında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nı, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalını, aynı şekilde Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Sosyoloji Bölümleri, İslami İlimler Fakültesi’nin  öğrencilerinin uygulama stajlarında veya mezunlarının istihdamında değerlendirilmeleri toplumsal huzursuzluğu, buhranı, travmayı, rahatsızlığın önüne geçilmesine, iyileştireceğine katkı sağlayacaktır, düşüncesindeyiz.
 

PROF. DR. NAMIK AK

EĞİTİMİ

Lisans: Kimya Müh. (KTÜ, 1978);
Yüksek Lisans: Çevre Müh. (İTÜ, 1983),
Doktora: Çevre Müh. (YTÜ, 1997),
Doçentlik: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği (ÜAK, 2014);
 • 14 yıllık akademisyenliğin 4 yılı Çevre Müh. 10 yılı Enerji Sis. Müh. ve Elektrik ve Enerji Böl.de;
 • 2 yıllık iş hayatının 32 yılı özel, 10 yılı devlet sektöründe geçti ve hala BANÜ’de çalışmaya devam etmektedir. 
          ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMALARI
 1. MEHTAP A.Ş. İşletme Şefi (1979-1984).
 2. ÜLKER A.Ş. İmalat Şefi (1984-1988).
 3. JAVEL ve SELVİ Ltd Şrt. Satış Pazarlama Md (1988-1991).
 4. ELVAN Çikolata Koll. Şti. İşletme Müdürü (1991-1992).
 5. VESTAŞ A.Ş. Hazır Beton Taş Ocakları İşletme Müdürü (1992-1993).
 6. Ticaret (Temizlik, İlk Yardım Malzemeleri ve Arıtma Tesisi)  Pazarlama-Satış Md (1993-1994).
 7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi SUSER, İSTAÇ (Kuruluşunda ve işletmeye  alımında ilk görev alanlardan), BELPET, İSTON A.Ş. Genel Müdür Danışmanı ve Satınalma Müdürü, Teknik Genel Md Yrd. ve YKÜ(1994-2004, net 8.5 yıl).
 8. Kombassan Holding Marmara Grubu Genel Koordinatör Yrd ve KARDELEN, KAR-SU Genel Koordinatör (1997-1999).
 9. FARMATİC & ULTRAWAVES GmbH Alman-Türk İşbirliği Çevre Teknolojileri  Distribütörlüğü’nde  (Atıksu Arıtma,  Katı atık (çöp)ten Elektrik üretimi Biyogaz, v.s.) Genel Koordinatör (2004-2005).
 10. Çevre Teknolojileri ve Mühendislik Projelerinde Proje Yöneticisi, Danışmanı, Koordinatörü (2005-2007)
 11. İBB KİPTAŞ AŞ yaptığı Kağıthane Başak Konutları Site Yönetimi Başkan Yrd ve Başkanı
          B) AKADEMİK ÇALIŞMALARI
1) Bahçeşehir Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Böl.de “Öğr. Gör. Dr.” (2007-2011), “Çevre Müh. AHKKLab.lar Sor. ve Kalite Temsilcisi”, piyasaya ve TÜBİTAK Projelerinde çalıştı, hocalık yaptı.
2) Şırnak Üniversitesi Müh. Fak. Enerji Sistemleri Müh. Böl. “Yrd. Doç. Dr.” (2011-2015), “Enerji Sistemleri Müh. Böl. Anabilimdalı Bşk, Böl. Bşk, Dekan Yrd.,Fak YKÜ” yaptı.
3) Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh. Böl. “Doç. Dr.” (2015-2017), “Rektör Danışmanı, BESYO Md ve YK Bşk, Böl Bşk, Senato Üyeliği” yaptı.
4) İstanbul Üniversitesi  TBMYO Elektrik ve Enerji Böl.“Doç.Dr.”(29.03.2017-23.05.2018)“Prog Bşk”
5) İ.Ü.-Cerrahpaşa TBMYO Elek. ve Enerji Böl. “Doç. Dr.” (23.05.2018-05.10.2020) “Prog. Bşk” vd.
6) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Manyas MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda “Profesör” (06.10.2020-…)”Sıfır Atık Koordinatörü (SAK)”

        C) SİYASİ, VAKIF VE SOSYAL (STK) ÇALIŞMALARI
 1. MTTB Trabzon Teşkilat Başkanı ve Genel Merkez YKÜ  (1974-1978)
 2. Gürpınar Belediyesi RP Başkanlığı Seçim Çalışmaları Koordinatörü ve Kon. MÜA (1994)
 3. RP Beyoğlu İlçe Teşkilatı Başkan Yrd,  sonra Bşk. (1996)
 4. FP Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi (1999-2004)
 5. AK PARTİ Konya Selçuklu Belediye Başkan Aday Adayı (2004)
 6. Milli ve Manevi ortak değerleri ihata eden vakıf, derneklere (TEKBİR, TEKDER, MMG, BİRLİK VAKFI, MTTB, ÜNDER, MÜSİAD, FGV, TGTV, İYC, İYV, AYBİR, AKV, ENSAR, AVRASYA-BİR, CİHANNÜMA-ENERJİ, vb) üye veya müdavimidir.
                                                                                                                                                                         Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Adayı                                                    

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum
 • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.